Stichting koudbloedigen Opvang Serpo


CBF KEURMERK

Wellicht heeft u al iets gehoord of gelezen over het CBF Keurmerk. Dit is een keurmerk dat toegekend wordt door het Centraal Bureau Fondswerving, aan organisaties die steunwaardig zijn. Op zich is dit een hele goede zaak, toch heeft het voor de kleine organisaties een groot nadeel.

Aangezien organisaties zoals de S.O.S onmogelijk in aanmerking kunnen komen voor het CBF keurmerk, krijgen zij al snel het stempel onbetrouwbaar en/of niet steunwaardig. Immers men koppelt steunwaardig meestal direkt aan betrouwbaar. Om dit duidelijk te maken willen we u een beeld schetsen van de criteria die gehandhaafd worden door het CBF.

Om het CBF keurmerk te krijgen moet men o.a. aan de volgende eisen voldoen:

 • de organisatie moet in het laatste verslagjaar meer dan € 125.000,- aan baten uit eigen fondswerving hebben.
 • de kosten van de toetsing door het CBF bedragen circa € 4000,-
 • per jaar is geduren de looptijd (5 jaar) een bedrag verschuldigd, dat afhankelijk is van de
 • omvang van de inkomsten uit eigen fondswerving (varierend van € 250,- tot € 5000.-)

  Voor instellingen die hier niet aan kunnen voldoen, bestaat de mogelijkheid een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. De kosten van deze toetsing bedragen € 750,- De verklaring is 18 maanden geldig, daarna geschiedt een herbeoordeling waarvan de kosten € 375,- bedragen. Bij elke aanvraag is een accountantsverklaring noodzakelijk, kosten ongeveer €500,- Daarnaast moet o.a. ingeleverd worden een (meerjaren) begroting, een bestedingsplan in het kader van de doelstelling, de voorgenomen wijze van fondswerving, oude jaarrekeningen, brochures en foldermateriaal, gewaarmerkte statuten en uitreksel Kamer van Koophandel enz. enz.

  Kortom: voor S.O.S en vele andere organisaties (financieel) niet haalbaar, daarnaast heel veel papierwerk wat veel tijd kost, die we niet hebben omdat we zoveel zieke en gewonde koudbloedigen moeten verzorgen.

  Wij hopen dat u ons ook zonder CBF keurmerk uw vertrouwen geeft en ons financieel wilt steunen.

  Fiscaal voordeel bij schenking bij notariële akte

  Wanneer u uw gift vastlegt in een notariële akte kunt u deze volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wel moet u zich dan bij notariële akte verplichten om vijf achtereenvolgende jaren een dergelijke schenking te doen. De akte kunt u door uw eigen notaris laten opmaken, de kosten van deze akte komen in overleg voor onze rekening.

  Meer informatie kunt u krijgen bij:

 • Belastingtelefoon: 0800 0543
 • Notaristelefoon: 070 3469393