home

REPTIELENZOO "SERPO" Delft -NL-

WAT TE DOEN BIJ EEN GIFSLANGENBEET?

 1. Probeer paniek te voorkomen. Veel mensen raken in een panische angst nadat zij door een gifslang zijn gebeten, omdat zij in de onjuiste veronderstelling zijn dat de dood onherroepelijk op de beet zal volgen. Bedenk dat ruim 97% van de mensen de beet overleeft.
 2. Leg zo snel mogelijk een bandage aan. Dit is een zwachtel die ook wel gebruikt wordt bij verstuikingen. Het gebeten lichaamsdeel wordt zo snel mogelijk, in zijn geheel, redelijk strak ingezwachteld. De zwachtels worden op de beet richting hart aangebracht. Dit voorkomt dat het gif zich verder gaat verspreiden. Een dergelijke zwachtel kan uren (zelfs 48 uur lang) blijven zitten tot goede medische hulp gegeven kan worden. Om tijd te winnen, seconden tellen in deze, laat u zelfs de kleding zitten en brengt u de zwachtels aan over de kleding.
 3. Het is van groot belang te weten door welke soort slang men is gebeten. Noteer zoveel mogelijk kenmerken van de slang. Nog beter is een foto van zo'n dier te nemen. Een verkeerde behandeling, omdat men meent met een andere slang te doen te hebben, kan fatale gevolgen hebben.
 4. Ga zo snel mogelijk naar een medische hulppost toe.
 5. Het afkoelen van de gebeten plaats met ijs bevordert eveneens weefselversterf en kan dus beter achterwege worden gelaten.
 6. Beweeg het gebeten lichaamsdeel zo min mogelijk.
 7. Probeer het gebruik van serum zo lang mogelijk uit te stellen. Verzoek de arts de specifieke vergiftigingsverschijnselen te behandelen alvorens een serum toe te dienen. Het gebruik van serum is, in verband met de vele bijverschijnselen, niet geheel zonder gevaar. Spontane hartstilstand ten gevolge van een (anafylactische) shock, behoort tot de mogelijkheden. Alleen wanneer er zich binnen enkele minuten na de beet duidelijke vergiftigingsverschijnselen voordoen kan het noodzakelijk zijn een serum toe te dienen. Doe dit echter nooit zelf, maar laat dit door een arts doen, onder streng medische controle.
 8. Het gebruik van alcohol is sterk af te raden daar dit de bloedsomloop beïnvloed. Koffie is eveneens af te raden.

  De soms zeer heftig optredende pijnen en de extreme zwellingen kunnen voor paniek zorgen. De pijnen dienen dan bestreden te worden om een shocktoestand tegen te gaan. De pijnen worden veroorzaakt door het vrijkomen van histamine in het weefsel en kunnen tegen worden gegaan met een antihistaminicum. Gebruik in ieder geval geen aspirine als pijnbestrijder daar dit bloedingen kan bevorderen. Paracetamol kan eventueel wel gebruikt worden. Een breed-spectrum antibioticum kan secundaire infecties tegengaan.

  Voordat een gifslangenbeet fataal wordt kunnen vele uren (1-48 uur) verstrijken. Bij een Russel's adder kan het wel veertien dagen duren voor het slachtoffer bezwijkt. Bij de geringste twijfel of een gifslangenbeet al dan niet serieus te nemen is, is een ziekenhuisobservatie aan te raden. Een alternatieve behandeling is de electroschok therapie. Hierbij wordt rondom en op de beet een aantal stroomstoten toegediend van een zeer hoog voltage (meer dan 20.000 volt) met een zeer geringe stroomsterkte. Bruikbaar hiervoor is de ontsteking van een brommer, motorfiets, auto etc. Door de bougie op het gebeten lichaamsdeel te houden en de motor een paar keer trachten te starten, zal er een flink aantal stroomstoten door het lichaam gaan die volgens zeggen, een neutraliserende werking op het gif zou hebben. Het lijkt zinvol om zo dicht mogelijk bij de beet voor een goede aarding te zorgen zodat de stroom niet door vitale lichaamsdelen loopt.