Home

Oud nieuws

Slangenexpo

Waarom chippen?

Te Koop

Gifslangenbeet

Vacature

Contact

Waarom registratie plicht gezelschapsdieren.

Jaarlijks ontsnappen honderden gezelschapsdieren.

Dit brengt veel maatschappelijke onrust met zich mee, zeker als het om een wat anders aaibaar soort dier gaat, zoals een slang. Verder brengt het ook veel onkosten met zich mee, voor de instanties die de dieren vangen en opvangen.


Van gevangen honden, slangen en andere dieren, is te vaak de eigenaar niet terug te vinden. Hierdoor komen deze dieren uit eindelijk in de opvangcentra terecht.


Als dieren voorzien zijn van een microchip, die geregistreerd staat, dan is het vaak wel mogelijk vlot de eigenaar van het dier te achterhalen en deze weer met elkaar te verenigingen. Dit vaak tot blijdschap van beiden.


Helaas ontbreken bij veel huisdieren deze microchips. De opvang brengt veel kosten met zich mee. Voor een gedeelte van de kosten is de Burgemeester, van de plaats waar het huisdier gevonden is, tenminste 14 dagen financieel verantwoordelijk. Helaas zijn veel burgemeesters niet thuis als het om gevonden wat minder aaibare dieren gaat als koudbloedige dieren, slangen, spinnen, schildpadden.


Maar in Nederland is een dierenhouder, wettelijk, verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de gedragingen van zijn of haar dier, dus ook die geleden worden door ontsnappingen. Als een hond wegloopt en een ongeval veroorzaakt, dan zal in de regel de WA verzekering van de houder hierop aangesproken worden. De verzekeraar zal de kosten van het ongeval vergoeden. Zelfs als de schade hoger is dan de waarde van het dier.


Bij de meeste verzekeraars hoef je zelfs geen extra premie te betalen als je huisdieren bezit. Dekking hiervoor zit meestal in je standaard WA pakket. Heb je twijfels over je WA verzekering dan kan een telefoontje daarnaartoe helderheid geven. In een enkel geval zou je van verzekeringsmaatschappij moeten veranderen.

Walter Getreuer dierhouderij diploma


Meer voordelen.

Naast het traceren van de eigenaar van een weglopen dier heeft het chippen van dieren nog meer voordelen.

Een groot voordeel is dat de eigenaar van een gezelschapsdier bewuster met de verantwoordelijkheden, omtrent het houden van dieren, om zal gaan. Dit wordt ingegeven door het feit dat men in de portemonnee getroffen wordt en schaamte dat je je huisdier laat ontsnappen. Door de microchip neemt de pakkans enorm toe.

Niet onbelangrijk is daarbij de preventieve werking die van het chippen uitgaat. Houders van dieren zullen meer letten op deugdelijke verblijven en omstandigheden waardoor de ontsnapping van hun huisdieren, nagenoeg, onmogelijk wordt.

Als je dieren in gevangenschap houd, dan heb je een aantal verantwoordelijkheden. Die naar het dier toe en die naar je omgeving.

Een dier laten ontsnappen en daardoor er feitelijk niet voor kunnen zorgen is zelfs dier kwellerij. Je onthoudt het dier de noodzakelijk zorg. Strikt genomen ben je op dat moment strafbaar.

Betreft het ontsnapte koudbloedige dieren uit warmere streken dan gaan de dieren bij de eerste beste nachtvorst, hierdoor, dood. Dat laatste is eveneens niet bepaald diervriendelijk te noemen.

Je omgeving raakt vaak erg ongerust. Er heerst veel maatschappelijke onrust hierdoor. De vele berichten in de krant en op tv bevestigen dit.

Om te komen naar een nog meer verantwoord huisdierbezit dan is het aan te raden om je verder te verdiepen in het verantwoord houden van dieren.

Vanuit SERPO wordt al jarenlang bepleit dat daar zelfs een een certificering voor zou moeten komen. Net zoals dat al bestaat voor het besturen van brommers, auto's en dergelijke.

Zo zou je houders van dieren kunnen verplichten, vooraf, een cursus met daarbij behorend examen te laten af te leggen. Dit zou veel onbedoeld dierenleed en maatschappelijke onrust kunnen wegnemen als er weer een exotisch dier op straat ligt.Kortom, waarom chippen.Eigenaar en huisdier worden sneller met elkaar verenigd.

Preventieve werking die ervan uit gaat. Grotere pakkans, waardoor de houder aangemoedigd wordt zorgvuldiger met zijn/haar dieren om te gaan.

In geval van gevaarlijke gezelschapsdieren als, honden, paarden, giftige dieren, etc. kan bij een onverhoopte calamiteit als bijvoorbeeld een brand bij de buren snel het risico voor hulpverleners in kaart gebracht worden en kan zo nodig hulp ingeroepen worden van externe deskundige op het gebied van dat soort dieren, waardoor de calamiteit voor hulpverlener en die voor het dier veilig kan verlopen.

Kosten worden niet langer gedragen door opvangcentra, dierenambulance, etc.

Certificering leidt tot grotere bewust wording en verantwoordelijkheden bij de houder.

Dit alles ter voorkoming van maatschappelijke onrust en dier kwellerij.dierhouderij examen


Dat bij sommige dierhouders de angst bestaat dat hun dieren weggehaald worden, na registratie, is ongegrond.

Als de dieren op de juiste, legale en verantwoorde wijze gehouden worden is daar geen enkele reden toe.

Toch denken nog velen dat het houden van slangen in Nederland verboden is. Dit is niet waar, door een zeer ongelukkige reclamecampagne jaren geleden van de politie werd daarin gesuggereerd dat de taak van de politie onder andere was het controleren van verboden dieren als apen en slangen.


Voor apen klopt deze bewering, die mag een particulier niet houden in Nederland, slangen daarentegen mogen wel gehouden worden.

Reacties hierop zie ik graag per email tegemoet.

Walter Getreuer, directeur SERPO';